کارگردان DMC5 اعلام کرده که بازیکنان برای تمام کردن این بازی به ۱۵ ساعت زمان نیاز دارند

معمولا بازیهای هک اند اسلش و اکشن مشابه “DMC5” از نظر زمانی بین ۸-۱۲ساعت کاربران خود را سرگرم میکنند.

با توجه به جدیدترین اخبارکارگردان این بازی در جریان سوال و جواب اخیرش در سئول به این سوال پاسخ داده.
یکی از کاربران در جریان این سوال و جواب ازکارگردان پرسیده که کاربران برای تمام کردن DMC 5به چه مقدار زمان نیاز دارند. ایتسونو در پاسخ اعلام کرده که بازیکنان در ۱۵ساعت میتوانندبخش داستانی DMC5 را تمام کنند.

از طرفی این زمان در حالتی است که بازیکنان تمامی باسهای بازی را در دور اول شکست دهند.
با اینحال باید تا تاریخ ۱۷اسفند ماه منتظر عرضهی بازی باشیم DMC 5 برای PS4 ،PCو XBOX ONEعرضه میشود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید